ORANJE – In Leeuwarden maken een aantal gezinnen gebruik van de voedselbank. Deze gezinnen hebben weinig te besteden en veel kinderen uit deze gezinnen zijn nog nooit naar een pretpark geweest. Speelstad Oranje brengt daar verandering in.

Speelstad Oranje biedt de kinderen van gezinnen die gebruik maken van de voedseldbank een gratis dagje uit aan. Studenten van de NHL Hogeschool in Leeuwarden hebben dit uitje georganiseerd. De studenten hebben ook zelf voor sponsors gezorgd om de kosten te dekken.


Volgende artikel »